ERAKONDADE REITING

Ühiskonnauuringute Instituut palub iga küsitluse puhul lisada ankeeti ka erakondliku eelistuse küsimuse, nägemaks selle mõju inimeste hoiakutele. Inimestelt küsitakse: "Kui järgmisel pühapäeval toimuks Riigikogu valimised, siis kelle poolt Te hääletaksite?" 

Kui Omnibuss-uuringud viiakse läbi kahe nädala kuni kuu jooksul, siis siin kajastatud erakondade toetusprotsendid tulevad küsitlustest, mille toimumisaeg on 3-4 päeva. Sellest tulenevalt võivad ühiskondlik-poliitilised sündmused põhjustada toetusprotsentides nihkeid võrreldes Omnibuss-uuringu reitingutega. Lisaks tuleb pöörata tähelepanu sellele, et veebipaneeli liikmed on poliitikast keskmisest enam huvitatud ja aktiivsema eluhoiakuga.

Hetk, andmete laadimine...