ERAKONDADE REITING

Uuringufirma Norstat küsitleb MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel iganädalaselt inimeste erakondlikku eelistust. Küsitlustele vastab nädala jooksul vähemalt 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostatakse küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga 3,1 protsenti. Lisaks iganädalaste küsitluste tulemustele esitatakse viimase 4 nädala kombineeritud reiting, mis tähendab, et valimi suuruseks kujuneb 4000. Sellisel juhul ei ületa maksimaalne viga 1,55 protsenti.

Hetk, andmete laadimine...
Hetk, andmete laadimine...