TOETAJAD

Ühiskonnauuringute instituudi tegevus on saanud võimalikuks tänu eraisikute toetusele.

Instituuti on toetanud: Tarvi Olbrei, Urmas Koorits, Ago Luisti, Priit Suviste, Marek Puidak, Parvel Pruunsild, Markko Abel, Raimond Pihlap.

Miks inimesed meid toetavad?

Tarvi Olbrei
Logistikafirma AS Olbtar nõukogu esimees; Kaitseliidu ja mitmete teiste ühiskondlike organisatsioonide liige

„Otsustasin toetada Ühiskonnauuringute Instituudi tegevust, kuna tunnen isiklikult instituudiga seotud inimesi ning usaldan neid. Eestis ei ole teadaolevalt varem tegutsenud mõttekoda, mille tegevus põhineks ainult eraisikute toetusel ning seetõttu tundus loomulik oma õlg alla panna. Pean oluliseks, et ühiskonnas toimuvate protsesside kohta julgetakse küsimusi esitada, kartmata inimeste vastuseid, ning selle tulemusel saadakse teada, mida tegelikult asjadest arvatakse.“