UURINGUD

Ühiskonnauuringute Instituut on alates jaanuarist 2016 viinud Eesti kodanike seas läbi küsitlusi, mille eesmärgiks on uurida ja analüüsida Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. Uuringute sisulise poole valmistavad ette instituudi analüütikud ning küsitlused viib läbi professionaalne ja erapooletu uuringufirma Turu-Uuringute AS.