Peaministri skandaal

August 2023

Norstati küsitlus viidi läbi 24. – 25. augustini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.


Hetk, andmete laadimine...