VÄÄRTUSHINNANGUTE UURING


Alates 2016. aasta jaanuarist viiakse MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi telimusel igal aastal valimisõiguslike Eesti Vabariigi kodanike seas läbi väärtushinnangute uuring. Peamiselt käsitletakse uuringus teemasid, mis näitavad Eesti valijaskonna paiknemist liberaalne-konservatiivne skaalal.
Samas on uuringus mitmeid teisi teemasid (sh majandusküsimused ja välispoliitika) ning ankeet koosneb enam kui 100 küsimusest või küsimuste blokist.
Antud uuringu eesmärk on jälgida trende valijaskonna maailmavaatelistes positsioonides ning analüüsida nende mõju poliitilisele dünaamikale. Uuringu läbiviijaks on Turu-uuringute AS, kes on igal aastal küsitlenud 800-1000 inimest.

Alates 2020. aastast toimub andmete kogumine kombineeritud meetodil, kus pooled vastajad küsitletakse silmast-silma ning pooled veebi teel.


2020


Väärtushinnangute uuring 2020 graafikutena 2019


Seminari ülekanne Postimees.ee vahendusel

M.Mölder seminari ettekanne

Artiklid

  
    Tanel Paas: Mida peale EKREIKE koalitsiooni veel ootasite? Neid seob kaugelt kõige suurem ühisosa, EPL

Mölder, Martin 2019, “Nupud malelaual. Poliitilise ruumi analüüs ning Eesti poliitikamaastik 2019. aasta Riigikogu valimiste eelõhtul”, Akadeemia, no. 2 2019, pp. 195-226.

    Martin Mölder, Kes on roheliste valija, ÕL
2018 

Seminari ülekanne Postimees.ee vahendusel

M.Mölder seminari ettekanne

Artiklid

    
Tanel Paas, Riigikogu valimised 2019: kas võidelda vaesuse, sallimatuse või multikulti ideoloogia vastu? , EPL

    Martin Mölder: kus on erakondade toetuste põhi ja lagi?, Postimees

Martin Mölder, Algab valimismäng „Kõik püüavad konservatiivi”, EPL

Martin Mölder: uus erakond – kellele ja milleks?, Postimees

Martin Mölder: demokraatia ja liberalismi paradoks, Postimees

Martin Mölder: ideoloogiline ärkamisaeg, Postimees

Martin Mölder: millisel erakonnal on kõige rohkem võita?, Postimees


2017

Seminari ülekanne Postimees.ee vahendusel

M.Mölder seminari ettekanne

Artiklid

Mölder, Martin 2017, “Nähtamatu enamus. Eesti kodanike liberaalne ja konservatiivne enesemääratlus ning hoiakud 2016. ja 2017. aastal”, Akadeemia, no. 6 2017, pp. 980-1021.

Uuring: eestlased peavad end tsentristideks, kuid on pigem konservatiivid, ERR