Rahulolu valitsuse ja peaministri tööga (november)

November 2021

Uuringufirma Norstat teostas küsitluse 27.10-02.11 ning sellele vastas kokku 1002 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Hetk, andmete laadimine...