Erakondade valimislubadused (III voor)

August-september 2018

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-Uuringute AS 29. augustist 10. septembrini 2018 ning sellele vastas 1014 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku
Hetk, andmete laadimine...