Valitsuskoalitsiooni uuring

November 2016

Veebiküsitlus viidi Turu-Uuringute AS poolt läbi ajavahemikus 4.-8. novembrini 2016 ja sellele vastas 1006 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.


Hetk, andmete laadimine...