Kes on eestlane?

10.-15. jaanuar 2018

Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud veebiuuringus paluti inimestel nimetada kolm tunnust, mille alusel saab väita, et tegemist on Eesti rahvusest inimesega. Küsitlus viidi läbi 1044 18-aastase ja vanema Eesti Vabariigi kodaniku seas. Vastused on näha sõnapilves.


Hetk, andmete laadimine...