Palgalõhe

12.-17. aprill 2017

Küsitlus viidi läbi veebikeskkonnas Turu-uuringute AS-i poolt ning sellele vastas 1062 18+ aastast Eesti elanikku. Küsitluse eesmärgiks oli teada saada, kui palju on inimestel olnud kogemusi ebavõrdse kohtlemisega töötasu osas ning milline on üldine suhtumine palgalõhesse.
Hetk, andmete laadimine...