Eesti inimeste hoiakud pagulaskriisi suhtes

22-28.02.2016

Turu-uuringute AS viis 22.-28. märtsini 2016 Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi küsitluse, mis puudutas inimeste arvamusi ja hoiakuid migratsioonikriisiga seonduva kohta. Kokku vastas küsimustele 1000 valimisealist (18-aastast ja vanemat) Eesti Vabariigi kodanikku.
Hetk, andmete laadimine...