Eesti inimeste hoiakud erakoolide ja nende rahastamise suhtes

21-26.04.2016

Turu-uuringute AS viis 21.-26. aprillini Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebiküsitluse 991 Eesti Vabariigi kodaniku seas. Küsitluse eesmärk oli uurida inimeste arvamusi erakoolide ja nende rahastamise kohta.
Hetk, andmete laadimine...