Väärtushinnangute uuring 2016

jaanuar 2016

2016. aasta jaanuaris tellis Ühiskonnauuringute Instituut uuringu Eesti Vabariigi kodanike väärtushinnangute kohta. Küsitluse eesmärgiks oli uurida täisealiste Eesti kodanike vaateid vasak-parem ning liberaalne-konservatiivne skaalal. Uuringu viis läbi Turu-Uuringute AS, kokku vastas silmast-silma intervjuudes küsimustele 795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.
Hetk, andmete laadimine...