Rahulolu valitsuse ja peaministri tööga

Veebruar 2022

Uuringufirma Norstat teostas küsitluse 25.01-31.01 ning sellele vastas kokku 1004 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.


Hetk, andmete laadimine...