Peaministri skandaal II 

August 2023

Norstati küsitlus viidi läbi 28. – 29. augustini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...