Automaks, soo muutmine

Juuli 2023

Norstati küsitlus viidi läbi 21. – 22.  juulini läbi veebikeskkonnas vasta18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1004 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...