Erakondade valimislubaduste küsitlus (I voor)

Juuni 2018

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-Uuringute AS 18.- 25. juunini 2018 ning sellele vastas 1017 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.


Hetk, andmete laadimine...