Peaministri skandaal III

September 2023

Norstati küsitlus viidi läbi 6. septembril kell 14.00-20.00  veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.


Hetk, andmete laadimine...