Sõjateemaline küsitlus

Veebruar 2023

Norstati küsitlus viidi läbi 6.- 7. veebruarini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 992 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...