Küsitlus: COVID-19 vaktsiin

September 2020

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 2.-3. septembrini 18-aastaste ning vanemate Eesti elanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.

Hetk, andmete laadimine...