Pensionide küsitlus

Detsember 2017, jaanuar 2018

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viis Turu-uuringute AS läbi kaks küsitlust (18-27 detsember 2017 ning 10-15 jaanuar 2018), mille eemsmärgiks oli aru saada, mida inimesed arvavad Eesti pensionisüsteemist ning selle võimalikest muudatustest
Hetk, andmete laadimine...