Küsitlus maksumuudatuste teemal

Mai 2023

Norstati küsitlus viidi läbi 5.- 6. maini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...