Väärtushinnangute uuring 2018

16-30 jaanuar 2018

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi Turu-Uuringute AS ning sellele vastas 786 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku
Hetk, andmete laadimine...