Astmeline tulumaks + peaministrid

Märts 2024


Norstati küsitlus viidi läbi 5. märtsil veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1002 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...