Väärtushinnangute uuring 2017

19-31 jaanuar 2017

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi Turu-Uuringute AS ning sellele vastas 795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku
Hetk, andmete laadimine...