LNG-laev

Oktoober 2022

Norstati küsitlus viidi läbi 11.- 12. oktoobrini läbi veebikeskkonas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 998 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...