Uuring suhtumisest Donald Trumpi

Veebruar 2017

Küsitluse viis läbi Turu-Uuringute AS 8. kuni 14. veebruarini ning sellele vastas 1065 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.


Hetk, andmete laadimine...