Välismaalaste seadus ja sõda Ukrainas

Aprill 2022

Norstati küsitlus viidi läbi 5.- 9. aprillini läbi veebikeskkonas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 942 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...