Perehüvitiste muutmise eelnõu

Jaanuar 2023

Norstati küsitlus viidi läbi 4.- 5. jaanuarini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 976 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...