Küsitlus: Mikk Pärnits ja Sveta Grigorjeva

August 2020

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 25.-26. augustini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga. 

Hetk, andmete laadimine...