Koroonaviirus ja rahulolu valitsuse tegevusega (juuli 2021)

Juuli 2021

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 29. - 30. juulini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.

Hetk, andmete laadimine...