Küsitlus suitsetamisest

17.-22. mai 2017

Küsitlus viidi läbi veebikeskkonnas Turu-uuringute AS-i poolt ning sellele vastas 1005 vähemalt 18-aastast Eesti elanikku. Küsitluse eesmärk oli selgitada, kuidas suhtuvad inimesed suitsetamise piirangutesse avalikes kohtades.
Hetk, andmete laadimine...