Energiateemaline küsitlus

November 2022

Norstati küsitlus viidi läbi 7.- 8. novembrini läbi veebikeskkonas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...