Peaministri skandaal IV

September 2023

Norstati küsitlus viidi läbi 13. septembril läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.


Hetk, andmete laadimine...