Sündimus

Juuli 2023

Norstati küsitlus viidi läbi 27. – 28.  juulini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat

Hetk, andmete laadimine...