Erakondade valimislubadused (VII voor)

Jaanuar 2019

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-uuringute AS 21.-28. jaanuarini 2019ning sellele vastas 1001 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Hetk, andmete laadimine...