Erakondade valimislubadused (IV voor)

Oktoober 2018

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-Uuringute AS 3.-10. oktoobrini 2018 ning sellele vastas 1020 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Seekord Jagati valim juhuslikult kaheks ning pooltele vastajatele kuvati küsimused koos erakonna nimega ning pooltele ilma.
Hetk, andmete laadimine...