Perekonnaseaduse muutmine

Mai 2023

Norstati küsitlus viidi läbi 9.- 10. maini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...