Sõda Ukrainas

Märts 2022

Norstati küsitlus viidi läbi 2.- 4. märtsini läbi veebikeskkonas 18-aastaste ning vanemate Eesti elanike seas ja selles osales kokku 1023 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 3,1%.

Hetk, andmete laadimine...