Rahva oma president: finaal

08-14.06.2016

Turu-uuringute AS viis 8.-14. juunini Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebiküsitluse 1036 Eesti Vabariigi kodaniku seas. Vastajatele esitati  potentsiaalsete presidendikandidaatide nimed ning paluti hinnata, keda nad eelistaksid järgmise Eesti presidendina.


Hetk, andmete laadimine...