Mart Helme ja Ukraina

Oktoober 2022

Norstati küsitlus viidi läbi 27.- 28. oktoobrini läbi veebikeskkonas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1002 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...