Erakondade valimislubadused (V voor)

November 2018

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-uuringute AS 7.-14. novembrini 2018 ning sellele vastas 1005 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.


Hetk, andmete laadimine...