Uuring presidendi osalemisest jumalateenistustel

November/detsember 2016

Veebiküsitlus viidi Turu-Uuringute AS poolt läbi ajavahemikus 29. november - 5. detsember 2016 ja sellele vastas 1012 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.
Hetk, andmete laadimine...