Erakondade valimisubadused (VI voor)

Detsember 2016

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-uuringute AS 13.-19. detsembrini2018 ning sellele vastas 1008 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku
Hetk, andmete laadimine...