Erakondade valimislubaduste küsitlus (II voor)

Juuli 2018

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-Uuringute AS 24.- 31. juulini 2018 ning sellele vastas 1034 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Hetk, andmete laadimine...