Juuni Omnibuss

Juuni 2016

Turu-uuringute AS küsitles 2016. aasta juunis silmast-silma intervjuudes 807 Eesti Vabariigi kodanikku, et teada saada inimeste arvamus erinevates küsimustes
Hetk, andmete laadimine...