Õpetajate streik II

Jaanuar 2024

Norstati küsitlus viidi läbi 24. jaanuaril veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1008 vastajat.

Hetk, andmete laadimine...