Rail Balticu küsitlus

August 2018

Andmed pärinevad Turu-uuringute AS-i poolt 2018. aasta augustis läbi viidud küsitlusest. Silmast-silma intervjuudes küsitleti 1005 Eesti Vabariigi alalist elanikku kelle hulgas oli 801 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.


Hetk, andmete laadimine...