11% Eesti elanikest peab surmanuhtlust alati õigustatuks

21.03.2016

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgus, et 43% Eesti elanike arvates ei ole surmanuhtlus õigustatud, sealhulgas 24% inimestest leiab, et surmanuhtlus ei ole mitte kunagi õigustatud.

„Postimehe korraldatud arvamusliidrite lõunasöögil ütles professor Jüri Allik Saar Polli uuringule tuginedes, et 71% Eesti inimestest pooldab surmanuhtlust. Meie poolt tellitud ja Turu‐uuringute AS‐i läbi viidud uuring aga näitab, et inimeste seisukohad ei ole nii must‐valged,“ selgitas MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut analüütik Art Johanson.

„Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud uuringus paluti inimestel vastata surmanuhtlust puudutavale küsimusele 10‐palli skaalal. Vastuste järgi peab surmanuhtlust alati õigustatuks 11% elanikest ning surmanuhtlust peavad pigem õigustatuks kokku 39% vastanutest. Inimesi, kes vastasid, et surmanuhtlus pole mitte kunagi õigustatud, oli küsitlusele vastanute seas 24% ning neid, kes on pigem surmanuhtluse vastu, oli kokku 43%, lisaks ei erinenud tulemused märkimisväärselt eestikeelse ja venekeelse elanikkonna vahel,“ ütles Art Johanson.

4% ei osanud hinnangut anda ja 14% inimesi asetasid end skaala keskele, mis sisuliselt näitab, et 18% küsitletutest ei andnud oma hinnangut surmanuhtluse vastu ega poolt.

„Meie uuring näitas selgelt, et inimesed jagunevad surmanuhtluse küsimuses pigem pooleks ja veidi rohkem ollakse isegi surmanuhtluse vastu. Lisaks oli surmanuhtlusele täielikult vastu kaks korda rohkem inimesi kui täielikult poolt. Jüri Alliku seisukoht keskaega pürgivatest „verejanulistest“ eestlastest on ilmselgelt antud andmeid vaadates liialdatud.“ tõi välja Art Johanson.

Uuringu viis läbi Turu‐Uuringute AS ning kokku vastas küsimustele 795 18‐aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Turu‐uuringute AS on erapooletu uuringufirma, mis tegutseb Eesti turul alates 1994. aastast. Ettevõtte omanikuks on Soome uuringufirma Taloustutkimus OY, millel on enam kui 40‐aastane kogemus turu‐uuringute alal.

Lisainformatsioon:
Art Johanson, analüütik
MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut
Mobiil: 5373 8484
E‐post: art.johanson@gmail.com